cover img

ช้อปดีมีคืนที่ห้างอัมพร อยุธยา

ห้างอัมพร อยุธยา ตอบรับโครงการกระตุ้นเศษฐกิจ "ช้อปดีมีคืน" รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30,000.-/คน


เลือกซื้อสินค้าได้ที่ แผนกซูเปอร์มาเก็ต ทุกสาขา แผนกดีพาร์ทฯ ทุกชั้น ทุกเคาน์เตอร์ อาทิ

  • สินค้าอุปโภคบริโภค
  • ของใช้สำหรับเด็ก
  • เครื่องสำอาง
  • เสื้อผ้าชุดทำงาน / ชุดกีฬา /แฟชั่น/ยีนส์
  • ชุดชั้นใน
  • รองเท้า
  • อุปกรณ์การเรียน
  • อุปกรณ์กีฬา

ทุกยอดซื้อระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

ติดต่อขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้างอัมพร อยุธยา

ยกเว้นการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้
-------------------------------------------

"ทุกช่วงเวลาจับจ่ายที่คุ้มค่า กับห้างอัมพร อยุธยา"

#ห้างอัมพรอยุธยา #AmpornAyutthaya #Amporn26Year #ช้อปดีมีคืน