ต้อนรับคณะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่และร้านค้าภายในห้างอัมพร อยุธยา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ห้างอัมพร อยุธยา พร้อมแนะนำมาตราการป้องกันที่ถูกสุขลักษณะให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในบริเวณพื้นที่ห้างฯ โดยมีความห่วงใย และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ จาก การแพร่ระบาดของ โควิด19


#บูรณาการร่วมกันเชิงรุกตรวจพื้นที่