cover img

ห้างอัมพร อยุธยา ยินดีให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ห้างอัมพร อยุธยา ยินดีให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวัน...ทุกสาขา!สำหรับผู้ถือ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินพิเศษใช้จ่ายสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา เครื่องใช้ไฟฟ้า

แบ่งใช้จ่าย...เลือกซื้อสินค้าได้ตลอดทั้งเดือน เลือกซื้อสินค้าทุกสาขา สามารถมาใช้ได้บริการได้...ทุกวัน!!สินค้าอุปโภคบริโภค

- สาขาเจ้าพรหม ชั้น 1 เปิด 08.30 - 20.00 น.*

- สาขาเดอะสกาย อยุธยา ชั้น G เปิด 11.00 - 20.00 น.*สินค้าเพื่อการศึกษา

- สาขาเจ้าพรหม ชั้น 3 เปิด 08.30 - 20.00 น.*

- สาขาเดอะสกาย อยุธยา ชั้น G เปิด 11.00 - 20.00 น.*ทั้งนี้แนะนำให้มาถึงจุดบริการก่อนเวลา 19.30 น. เพื่อลูกค้าได้มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้านะจ๊ะ----------------------------------

"ทุกช่วงเวลาจับจ่ายที่คุ้มค่า กับห้างอัมพร อยุธยา"

#ห้างอัมพรอยุธยา #AmpornAyutthaya #อยุธยา #บัตรประชารัฐ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรคนจน #เราชนะ