โปรโมชั่น  |  พิเศษ  |  ประจำเดือน  |  นม

ฟรี! Hi-Q 1 Plus Adventure Car

เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 15,000 บาท

ฟรี! Hi-Q 1 Plus Beach Table Set

เมื่อซื้อนมผง ซูเปอร์โกลด์ ครบ 2,900 บาท

ฟรี! 2in1 Pillow Dolphin Explorer

เมื่อซื้อนมยูเอชที ไฮคิว 1 พลัส, 3 พลัส ครบ 1,699 บาท

ฟรี! Hi-Q 1 Plus Explorer Music

เมื่อซื้อนมผง ไฮคิว 1 พลัส ครบ 2,100 บาท

ฟรี! ข้าวตราฉัตรสีส้ม

เมื่อซื้อนมผงดูมิลค์ สูตร 3 หรือ 4 ขนาด 1500 กรัม 1 ถุง

ฟรี! Super Car รถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน

เมื่อซื้อนมผง ไฮ-คิว 1 พลัส ซูเปอร์โกลด์ สูตร 3 ตามกำหนด

ฟรี! Super Car รถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน

เมื่อซื้อนมผง ไฮ-คิว 1 พลัส ซูเปอร์โกลด์ สูตร 3 ตามกำหนด