โปรโมชั่น  |  พิเศษ  |  ประจำเดือน  |  นม

ฟรี! Learning Child Trolley

เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โกลด์ ครบ 2,500 บาท

ฟรี! Leon Sand Set

เมื่อซื้อ นมเอส-26 โกลด์ ยูเอชที ครบ 2 ลัง

ฟรี! Progress Train Set

เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โปรเกรส ครบ 1,499 บาท

ฟรี! Omega Fan

เมื่อซื้อนมผง เอส-26 โอเมก้า พลัส ยูเอชที ครบ 3 แพ็ก

ฟรี! Happy Kid's Meal Set

เมื่อซื้อนมยูเอชที ดูเม็กซ์ ดูโกร ออล เอ็น วัน ครบ 599 บาท

ฟรี! 2in1 Scooter

เมื่อซื้อนมผง ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก ครบ 2,900 บาท

ฟรี! Hi-Q UHT Bakery Career Shop

เมื่อซื้อนมยูเอชที ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ พรีไบโอโพรเทก ครบ 1,699 บาท

ฟรี! Protinex Sport Bag

เมื่อซื้อโปรติเน็กซ์ เครื่องดื่มชนิดผง ขนาด 400 กรัม ครบ 3 กระป๋อง

ฟรี! Adventure Racing Car

เมื่อซื้อ ไฮคิว 1 พลัส พรีไบโอโพรเทก ครบ 2,100 บาท